The Central European Antikvariát

One of my favorite pastimes in Prague, Bratislava, or any other city I visit anywhere in the world is to peruse a good used book store, known as an antikvariát in Central Europe.  The inviting smell of used and rare books is so inviting.  Despite the fact that I often carry with me a bibliography of nearly all of the volumes in my library, I have a number of duplicate books looking for new owners.  The items in this list are priced, and shipping is $3.99 per book.  I will combine shipping when the purchase involves more than one book, and I will have to calculate the price for multivolume sets.  For additional information, contact me at miller-dem@CentralEuropeanObserver.com.  I do my best to keep this list updated, and I will be adding additional titles in the near future.

Imagine this page as your virtual antikvariát and be sure to visit it from time to time.  It provides an eclectic selection of books about Slovak, Czech, and European history--unfortunately, without the aroma of an actual Central European shop.


Books in English


Eschenburg, Theodor et al. The Path to Dictatorship, 1918-1933. Translated by John Conway. Introduction by Fritz Stern. Garden City, NY: Anchor Books, Doubleday and Company, Inc., 1966. (Paperback. $1.50)

Klíma, Arnošt.  Economy, Industry, and Society in Bohemia in the 17th-19th Centuries.  Prague: Charles University, 1991.  (Paperback.  Cost: $10.00)

Lebovics, Herman.  The Alliance of Iron and Wheat in the Third French Republic, 1860-1914: Origins of the New Conservatism.  Baton Rouge and London: Louisiana State University Press, 1988.  (Hardbound.  Cost: $6.00)

Mendras, Henri.  The Vanishing Peasant: Innovation and Change in French Agriculture.  Translated by Jean Lerner.  Foreword by Harold D. Lassewll and Daniel Lerner.  Cambridge, MA, and London: MIT Press, 1970.  (Hardbound.  Cost: $10.00)


Books in Other Languages (mainly Czech and Slovak)

Bibliografie dějin Československa za rok 1971.  Prague: Academia, 1979.  (Paperback.  Price: $4.00)

Český Časopis historický
        Vol. 24 (1919), nos. 1-4  (Paperback, poor binding.  Price: $10.00)
        Vol. 27 (1921), all numbers  (Hardbound.  Price: $15.00)
        Vol. 50 (1947-1949) part 2  (Paperback.  Price: $10.00)

Hájek, Miloš, et al.  Přehled nejnovějších dějin.  Vol. 1: 1917-1929.  Prague: Nakladatelství politické literatury, 1962.  (Hardbound.  Price: $3.50)

Hroch, Miroslav.  Handel und Politik im Ostseeraum während des Dreissigjährigen Kriges.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia 64 (1976).  Prague: Univerzita Karlova, 1976.  (Paperback.  Price: $7.00)

Jančík, Drahomír.  Německo a malá dohoda: Hospodářské pronikání Německa do Jugoslávie a Rumunska v první polovině 30. let.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia 134 (1990).  Prague: Univerzita Kkarlova, 1990.  (Paperback.  Price: $5.00)

Kapras, Jan, Bohumil Němec, and František Soukup.  Idea československého státu.  Vol. 1.  Prague: Národní rada československá, 1936.  (Dust jacket is missing.  Hardbound.  Price: $10.00)

Kašpar, Oldřich.  Nový svět v české a evropské literatuře 16. - 19. století.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia 84 (1980).  Prague: Univerzita Karlova, 1980.  (Paperback.  Price: $5.00)

Klusáková, Luďa.  Evropská města na prahu kapitalismu.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia 104 (1984).  Prague: Univerzita Karlova, 1986.  (Paperback.  Price: $5.00)

Král, Václav.  Zdeněk Nejedlý a gollova šloka.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia 89 (1981).  Prague: Univerzita Karlova, 1986.  (Paperback.  Price: $4.50)

Kratochvil, Antonín.  Žaluji.  Vol. 1 of 3: Stalinská justice v Československu.  Edice Čas.  Prague: Nakladatelství Dolmen, n.d.  (Hardbound.  Price: $3.00)

Kvaček, Robert.  Obtížné spojenectví: Politicko-diplomatické vztahy mezi Československem a Francií 1937-1938.  Vol. 1.  Prague: Univerzita Karlova, 1989.  (Paperback. Price: $5.00)

Lenin, V. I.  Vybrané spisy v piatich zväzkoch.  Vols. 4 (Apríl 1918 - apríl 1920) (2 copies) and 5 (Apríl 1920 - marec 1923).  Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1973.
These hardbound volumes are discarded library editions but are in very good condition.  Vol. 5 is missing dust jacket.  Price: $6.00 each.

__________.  Zobrané spisy.  Vol. 14 (September 1906 - február 1907), vol. 15 (Február - jún 1907), vol. 16. (Jún 1907 - marec 1908), vol. 17 (Marec 1908 -jún 1909), vol. 18 (Materializmus a empiriokriticizmus), vol. 19 (Jún 1909 - október 1910), vol. 20 (November 1910 - november 1911), vol. 21 (December 1911 - júl 1912), vol. 22 (Júl 1912 - február 1913), vol. 23 (Marec - september 1913), vol. 24 (September 1913 - marec 1914), vol. 25 (Marec - júl 1914), vol. 26 (Júl 1914 - august 1915), vol. 27 (August 1915 - jún 1916), vol. 28 (Zošity o imperializme), vol. 30 (Júl 1916 - február 1917), vol. 31 (Marec - apríl 1917), vol. 32 (Máj - júl 1917), vol. 33 (Štát a revolúcia), vol. 34 (Júl - október 1917), vol. 35 (Október 1917 - marec 1918), vol. 36 (Marec - júl 1918), vol. 39 (Júl 1918 - marec 1919), vol. 38 (Marec - jún 1919),  Bratislava: Nakladateľstvo Pravda, 1982 - 1987.
These hardbound volumes are discarded library editions but are in very good condition.  They are $6.00 each, or entire partial set of 24 volumes is $100.00.

Masarykův sborník: Časopis pro studium života a díla T. G. Masaryka.
        Vol. 1 (1925), nos. 1-4 (Paperback, individually bound.  Price: $10.00)
        Vol. 3 (1929), nos. 1-4 (Paperback, individually bound.  Price: $10.00)

Maur, Eduard.  Český komorní velkostatek v 17. století.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia 59 (1975).  Prague: Universita Karlova, 1975.  (Paperback.  Price: $5.00)

Novotný, Karel.  Severočeští tiskaři kartounu v první polovině 19. stoleti.  Prague: Vydavatelství Karolinum, 1993.  (Paperback.  Price: $5.00)

Plíšek, Vladimír, et al.  Řízení v praxi zemědělských podniků.  Prague: Státní zemědělské nakladatelství, 1986.  (Paperback.  Price: $5.50)

Ročenka československé republiky.
        Vol. 2 (1922) (One paper at $20.00 and one hard back copy at $25.00)
        Vol. 3 (1923) (Two hard back copies.  Price: $25.00 ea.)
        Vol. 8 (1929) (Hard back.  Price: $25.00)
        Vol. 9 (1930) (Two hard back copies.  Price: $32.00 ea.)
These yearbooks contain some statistical data and other useful information about individuals, ministries, and so on.  Each begins with a popular calendar.

Sborník historický.  34 (1987).  (Paperback.  Price: $4.00)

Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990).  Vol. 2, E-J.  Martin: Matica Slovenská, 1987.  (Hardbound.  Price: $14.00)

Štava, Leoš.  Migrační procesy a české vystěhovalectví 19. století do USA.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, 110, 1985.  Prague: Univerzita karlova, 1989.  (Paperback.  Price: $5.00)

Střední Evropa: Revue pro středoevropskou kulturu a politiku.  50 (1995).  (Paperback.  Price: $3.00)

Šouša, Jiří.  K vývoki českého zemědělství na rozhraní 19. a 20. století.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia 97 (1983).  Prague: Univerzita Karlova, 1986.  (Paperback.  Price: $5.00)

Svědectví
.  89/90 (1990).  (Paperback.  Price: $1.50)

Tobolka, Zdeněk.  Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby.  Vol. 4: 1914-1918.  Prague: Nákladem "Československého Kompasu" Tiskařské a vydavatelské akc. spol., 1937.  (Hardbound, cover separated.  Price: $8.00)

Tři čtvrti století Československa: Idea československa a střední Evropa (Sborník příspěvků z odborní konference konané k 75. výročí 28. října 1918 v Brně a v Martině ve dnech 28.-30 října 1993): Přílohy.  Brno: Nakladatelství Konvoj, 1994.  (Paperback.  Price: $2.00)

Tři roky: Přehledy a dokumenty k československé politice v letech 1945 až 1948.  Vol. 1.  Brno: Masarykova sociologická společnost a Oddělení pro vědeckou politicku Zemské kulturní rady Československé strany národně socialistické, n.d.  (Paperback.  Price: $4.00)

Urban, Otto.  České a slovenské dějiny do roku 1918.  Prague: Nakladatelství Svoboda, 1991.  (Hardbound.  Price: $10.00)

Z pomocných věd historických, VI-VII.  Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, 4-5 (1987).  Prague: Univerzita Karlova, 1990.  (Paperback.  Price: $5.00)

Zemědělské družstevní listy.
        Vol. 34 (1929).  (Hardbound.  Price: $10.00)
        Vol. 35 (1930).  (Hardbound.  Price: $10.00)
        Vol. 37 (1932).  (Hardbound.  Price: $10.00)
        Vol. 39 (1934).  (Hardbound.  Price: $10.00)