K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách

Eds. Jiří Šouša (Charles University, Prague), Daniel E. Miller (University of West Florida, Pensacola, FL),
and Mary Hrabik Samal (Oakland University, Rochester, MI)


Prague: Karolinum–Nakladatelství Univerzity Karlovy, 2001
Table of Contents
Předmluva  (pp. 9-12)

Introduction
  (pp. 13-17)

Luboš Velek: Agrární proud v mladočeské straně v 90. letech 19. stoleti  (pp. 19-29)

Pavel Novák: Hospodářské spolky a artikulace agrárních zájmů  (pp. 31-38)

Jiří Lapáček: K organizaci agrárního tisku na Moravě 1909-1916  (pp. 39-57)

Sylvie Marečková:
K počátkům česko-slovenského agrárního hnutí  (pp. 59-66)

Zdeněk Bezecný: Ke styků Alfonse Šťastného s knižaty ze Schwarzenbergu  (pp. 67-72)

Jaroslav Rokoský: Antonín Švehla, státník ve službách demokracie  (pp. 73-88)

Marta Kohárová: Významné osobnosti agrární strany a obranyschopnost Československé republiky (1918-1938)  (pp. 89-98)

Roman Holec: Slovenský agrarizmus ako súčasť česko-slovenských vzťahov pred vznikom ČSR  (pp. 99-108)

Natalie Krajčovičová:
Agrarismus v politike Milana Hodžu  (pp. 109-118)

Alena Bartlová:
Dr. Milan Hodža vo funkcii ministra poľnohospodárstva  (pp. 119-131)

Jan Kuklík:
Úloha agrární strany při změně politického systému druhé republiky a vzniku Strany národní jednoty  (pp. 133-141)

Jan Dobeš:
Agrární politikové ve stranách Národní fronty v letech 1945-1948  (pp. 143-152)

Miloš Trapl:
Politici bývalé agrární (republikánské) strany v Českoslovanské straně lidové v letech 1945-1948  (pp. 153-157)

Ivo K. Feierabend: Agrární strany v osudu československé a finské demokracie  (pp. 159-172)

Pavel Žáček: Nástin rozpracování “problematiky agrárnici” Státní bezpečností v padesátých a šedesátých letech 20. století  (pp. 175-186)

Mary Hrabik Samal:
Republikánská strana v exilu  (pp. 187-194)

Karolina Adamová: Ke sporům cukrovarníků a řepařů v českých zemích na počátku 20. století  (pp. 195-197)

Marie Macková: Adalbert Kölbl von Geysing, jeden ze zakladatelů Žemědělské rady pro Království české  (pp. 199-208)

Zdeněk Šamberger:
Význam českého odboru Zemědělské rady (1891-1914)  (pp. 209-221)

Vladimir Kristen: Ústřední jednota hospodářských družstev a její úloha v agrárním hnutí  (pp. 223-236)

Petr Grulich: Rudolf Machač–-ředitel Agrární záložny v Hradci Králové  (pp. 237-241)

Jiří Novotný a Jiří Šouša:
Úloha Agrární banky v českém agrárním hnutí a při financování Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (1918-1938)  (pp. 243-257)

Jiří Dvořák: K podílu agrárního hnutí, agrární strany a jejích představitelů na vzniku a činnosti národohospodářských sborů v meziválečném Československu  (pp. 259-266)

Jiřina Juněcová:
Zemědělské expozice ČSR na mezinárodních výstavách v letech 1918-1938  (pp. 257-277)

Daniel E. Miller:
Kolonizace jako alternativa pozemkové reformy v prvních letech Československé republiky  (pp. 279-288)

Vlastislav Lacina: Agrární strana a pozemková reforma  (pp. 289-294)

Jana Pšeničková: Zbytkové statky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku  (pp. 295-313)

Lubomir Slezák: Agrární strana a Svobodné učení selské  (pp. 315-324)

Jana Burešová:
Zájem liberálně orientovaných ženských spolků o postavení vnekovských žen v první polovině 20. století  (pp. 325-332)

Jan Janko: Názory agrární inteligence na řízené hospodářství  (pp. 333-342)

Lubomír Kocourek: K dějinám agrárního hnutí na Roudnicku  (pp. 343-346)

Bohumil Jiroušek: “Hospodář v práci a v skoumání” Josefa Šusty  (pp. 347-352)

Josef Blůml: Historik Josef Šusta o agrární tematice  (pp. 353-359)

Milada Sekyrková: Příspěvek Jaroslava Prokeše k agrárním dějinám  (pp. 361-368)

Gustav Novotný:
Hostorik zemědělství a lesnictví Josef Nožička (1906-1972)  (pp. 369-376)